Strona główna

teren pod uprawę roślin ozdobnych

Data: 2019-02-06, Data edycji: 2020-12-26

Ogród kwiaty- teren pod uprawę roślin ozdobnych.


Większość roślin ozdobnych uprawianych w gruncie wymaga gleb żyznych, dobrze uprawionych i tylko na takich można uzyskać dobre wyniki i piękne kwiaty.

Ziemia pod kwiaty ogrodowe i rośliny ozdobne wymagają staranniejszej uprawianej gleby niż na przykład rośliny warzywne. Przede wszystkim mają bardzo słaby system korzeniowy. Niektóre gatunki takie jak rośliny cebulowe i lewkonia mają krótki okres wegetacji, a więc nie zdążyłyby przystosować się do gorszych warunków. Wiele gatunków jak róże i byliny pozostają na tym samym miejscy przez kilka lat, więc trudno byłoby poprawić błędy popełnione przed sadzeniem. Na rośliny ozdobne wybitnie szkodliwie wpływa zachwaszczenie. Chwasty zabierają kwiatom składniki odżywcze a na ich brak szczególnie wrażliwe są siewki i młode rośliny.

Gleby gliniaste zawierają pod dostatkiem wody, lecz zwykle wymagają wapnowania i obfitego nawożenia organicznego w celu poprawienia struktury na przykład torfem lub korą drzew iglastych. Najbardziej nadają się pod uprawę róż gruntowych, pod byliny oraz pod drzewa i krzewy ozdobne.
Doskonałymi glebami pod wszystkie rośliny ozdobne są gleby wytworzone z lessów, które najczęściej występują w Lubelskiem i okolice Sandomierza. Są one żyzna, ciepłe i łatwe do uprawy.Jeżeli teren uprawowy jest nachylony trzeba go uprawiać w poprzek spadku, gdyż lessy łatwo ulegają zmywaniu.
Bardzo dobre wyniki daje uprawa kwiatów na czarnoziemach i gleby gliniasto-piaszczyste, żyzne i przepuszczalne.
Nie powinno się sadzić kwiatów nieprzepuszczalnych glinach i suchych piaskach. Te gleby wymagają dodatkowych corocznych nakładów pracy i kosztów włożonych w poprawę ich struktury i nawadniania.

Ogród kwiaty- uprawa roślin ozdobnych przygotowanie ziemi.


Uprawa roślin ozdobnych powinna się zacząć już w roku poprzednim. Na miejscu, gdzie mają zostać posadzone kwiaty powinna zostać wykonana podorywka natychmiast po zebraniu z danego pola plonów poprzednio uprawianej rośliny na głębokość 8-10 cm.
Po podorywce dobrze jest zasiać poplon z roślin motylkowych wiążący azot z powietrza. Wówczas rozkładające się rośliny będą stopniowo dostarczać składników pokarmowych kwiatom. Jest to bardzo pracochłonne, ale opłacalne.
Późną jesienią wykonujemy orkę głęboką i pozostawiamy glebę w ostrej skibie. Dobrze jest przyorać obornik lub kompost. W mniejszych ogródkach ziemię należy przekopać łopatą.
Ziemia pod kwiaty ogrodowe może być również spulchniana za pomocą glebogryzarki. Glebogryzarka spulchnia i miesza glebę do głębokość 20 cm. Wskazane jest wcześniej wysypać obornik, kompost lub nawozy sztuczne.
Najlepiej zabieg przeprowadzić przed siewem nasion lub wysadzeniem rozsady. Należy pamiętać, aby ziemia miała czas osiąść przez około 2 tygodnie przed wysiewem.
Nie powinno się używać glebogryzarki na ziemi zachwaszczonej szczególnie perzem, gdyż z każdej przeciętej przez glebogryzarkę rośliny wyrośnie nowa i zazieleni się nam całe pole.

Po prawidłowym przygotowaniu ziemi i dostarczeniu składników pokarmowych roślinom, na pewno odwdzięczą się one obfitym kwitnieniem.


Autor artykułu- adam